Piorunka


Piorunka (łemk. Перунка, Perunka)
Województwo: małopolskie,
Powiat: nowosądecki,
Gmina: Krynica-Zdrój,
Kod pocztowy: 33-380

Piorunka Kapliczka
Kapliczka przydrożna fot. NAC

Piorunka, rus. Perunka, wś, pow. grybowski, ma cerkiew drewnianą, filię par. w Czyrny i szkołę ludową, jednoklasową. We wsi jest 73 dm. i 402 mk. (198 męż. i 204 kob.), 388 gr..kat., 1 rzym.-kat. i 13 izrael. Ta górska osada rozsiadła się w zwartej dolinie potoku t. n. Poziom wsi wznosi się 538 mt., lecz od południa w Karniakowym wierchu do 727 mt., na zachodzie, bezpośrednio przy wsi, mają stoki Brzeznika (719) do 678 a ku północy 618 mt., na wschodzie zaś 638 mt. Gleba górska owsiana. Pos. większa (fundusz religijny) ma tylko 38 mr. roli, 15 mr. łąk, 5 mr. pastw. i  436 mr. lasu; pos. mniejsza zaś 866 mr. roli, 148 mr. łąk, 111 mr. pastw. i 69 mr. lasu. Wioska ta graniczy na płd. z Mochnaczką Wyżnią,  na zach. z Berestem, na półn. z Polanami a na wschód z Czyrną,. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s. 184

Piorunka 1.) albo Mochnaczka, rzeczka w pow. nowosądeckim, przyjmuje w obrębie 

gm. Mochnaczki z prawego brzegu potok Fatałowski i wpada do Muszynki, dopływu Popradu. 2.) P. al. Florynka, rzka w pow. grybowskim, dopływ Biały-Dunajcowej, przyjmuje pot. Kamiannę we wsi Florynki i drugi pot. t. n. we wsi Polany.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s 184

Доч Перунка сягає княжої доби. Єї назва має походити звідси, що на місци, де тепер побудована перyнска церков, стояв колись iдол Перуна. З історичних докyментів, що дотичать Перунки, знана є датована в Радлові грамота крак. Еп. Петра Мишковского, з дня 12. VIII. 1580 р., якою вiн шлахтичови, Гєронімови Міхновичеви з Фльоринки, та йoro законним спадкоємцям, надав правом аренди ceлo Перунку, та означив точно єго межі в сусідних солтисів і місцевостей. Можна при- пускати, що в тiм часі повстала і парохія в Перунці, хоч перша знана згадка про се міститься доnерва в виданiй в Бодзянтин- скiм зaмкy грамоті крак. Еп. Яковa Задзіка з дня 9. ІІІ. 1641, якою прилучив перунску церков враз з rрунтами до церкви в Бруна-- раx. Сe прилученє не було довге, бо в датованій в Кєльцах гра- моті крак. Еписнопа Каєтана Солтика, з дня 12. ІІ. 1763 кажеться, що та церков була ”od dawnego czasu przez kapłany rządzona i trzymana" З Перунки вийшов: Bnp. О. Iоан Полянскій, Канцлєр Курії і Совітнuк Апост. Адміністрації Лемковощини. Метрики пров. від 1770 р.
Źródło: Szematyzm greko-katolickiego duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny na rok 1936, s. 43

Piorunka-figura-w-kapliczce
Figura w kapliczce fot. NAC

Niedaleka wioska Piorunka lub Perunka miała istnieć już za czasów pogańskich, a nazwę swą wywodzi od bożka Peruna. Kruche te przesłanki posłuzyły miejscowemu, niegdyś gr.-kat. a obecnie prawosławnemu księdzu Hilakowi do stworzenia teorji, popieranej także przez niektórych uczonych rosyjskich, że Karpaty były niegdyś główną siedzibą Rusinów i że stąd oni wywędrowali do wschodniej Europy...
Źródło: O Łemkowszczyźnie Walery Goetl Kraków 1935, (red.) s. 50-51 

Piorunka - Perunka

 

 

 

 

 

 

 

Piorunka - Perunka i jej mieszkańcy  Dymitr Rusynko, Adam Barna. - Legnica, 2007

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Napisz komentarz

Komentarze: 0

  • loading

Piorunka na mapie

Pogoda w Piorunce

Geograficzny

podział nazwisk

w Polsce


... i do peredu | ... jeśli masz w sobie wiarę | 20 lat archijerejskiej służby w Sanoku | Bardzo zgrabna cerkiewka | Bartne i Magura, czyli Beskid Niski | Berest zdjęcia wykonane w latach 1923 i 1938 - fot Ivan Masley | Bieszczadzka Kolejka Leśna | Bieszczadzki Worek | Bieszczadzkie cerkwie | Bukowe Berdo | Cerkwie - Cztery Pory Roku | Cerkwie Beskidu Niskiego | Cerkwie Łemkowskie | Cerkwie łemkowskie. Wpisane w pejzaż etniczny Europy | Cisna | Cmentarz łemkowski w Żydowskim | Czy ruszy w tym roku? | Do Krempnej przyjechało tysiące miłośników historii | Dobrze, że jestem stary | Dolina Górnego Sanu | Druga z Dwu Dolin | Dzięki podkowcom udało się wyremontować kościół w Dubnem | Gdy pszczoły śpią | Do wsi, których już nie ma | Drewniana figura z okolic Huty Polańskiej | Góry Leluchowskie | Jaworzyna Krynicka | Komańcza | Kopuły nad zaporą | Łemkowie w Beskidzie Niskim, czyli moje wędrówki po Łemkowszczyźnie | Łemkowska cerkiew na Śląsku | Łemkowska obrzędowość dnia wigilijnego | Łemkowyna | Macewa Mendela Broda - Dorota Wolanin | Misjonarz | Mniejszości etniczne w Polsce - Łemkowie | Na biegówki | Na granicy | Na Łemkowszczyźnie czyli XIX Kermesz Łemkowski w Olchowcu | Nad Osławą | Najwyższa w Niskich Beskidach | Nowe krzesło na arenie | Nowy wyciąg na stoku | Pamięć Łemków o Talerhofie | Pierwsza z Dwu Dolin | Po swojemu | Polichromia w Głogowie | Rezerwat „Sine Wiry” i Łopienka | Rezerwat magurskich piaskowców | Rozsypaniec - Mała Czantoria 1980 | Ruiny cerkwi w Nieznajowej | Smerekowiec w latach 1914-1915 | Studnia pasterska koło Pętnej | Szlakiem łemkowskich cerkwi... czyli Beskid Niski | Śladami łemkowskich cerkwi - Maj 2003 r. | Święta Góra Łemków | Tajemnica odkryta po latach | Teraz leżą już w zgodzie | Terka | Trzy światy | Tu była kiedyś wieś... | Tu zapłonie watra | U stóp Świętej Góry | W Beskidzie Niskim "modre kopuły pieśni" - Dorota Wolanin | W Dolinie Sanu - Andrzej Banach | W najmniejszym uzdrowisku - Anna Ochremiak | W sam raz na pierwszy raz | Weź krzyż i idź za mną | Wiara jest najważniejsza | Wielkie święto Łemków | Zbójcy odkryli ten zdrój | Zegar słoneczny na wzgórzu Piwanie koło Ropicy Górnej  |

Wszystkie zamieszczone na tej stronie teksty i zdjęcia chronione są prawem autorskim i pozostają wyłączną własnością autorów,

bez ich zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane, wykorzystywane i publikowane.