1828 1830 1831 1833 1835 1836 1837 1838
               

Zabytkowe cerkwie

Mapa krajoznawcza. Wymiary 64 x 45 cm. 

Na odwrocie wykaz zabytkowych cerkwi.

Baligród i okolice / Mapa 1:25 000

Szczegółowa mapa turystyczno-nazewnicza obejmująca swoim zasięgiem Gminę Baligród.Łemkowskie cerkwie

W albumie przedstawiono 111 zabytkowych cerkwi zachowanych na Łemkowszczyźnie. 

Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny

Łemkowskie ikony, w tym XV-wieczne ikony z cerkwi w Daliowej, Tyliczu czy Florynce.Łemkowszczyzna nieutracona

Stanisław Kryciński

Opisano dramatyczny okres historii, który zaważył na łemkowskim „być, albo nie być”.


Archiwalne artykuły i informacje prasowe - nowe wpisy

Wychodźtwo ludu // Słowo Polskie.- 1899

Wiadomości dyecezyalne // Gazeta Lwowska.- 1873,
Łemkowszczyzna nieutracona / Stanisław Kryciński.- 2018
Rocznik Ruskiej Bursy / Річник Руской Бурсы 2017
Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju / S. Kryciński.- 2017
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny / Jarosław Giemza.- 2016
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne / Janusz A. Rieger.- 2016
d
e

Łemkowskie cerkwie Lemko churches  Лемківскы церкви