Łemkowie: zagadnienia migracji i asymilacji

Tytuł: Łemkowie: zagadnienie migracji i asymilacji

Autor: Andrzej Kwilecki

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Rok wydania: 1974

Liczba stron: 321