Bieszczadzkie cerkwie

Na wyjątkową uwagę zasługują cerkwie łemkowskie w zachodniej części Bieszczadów. Warto tu wspomnieć o wspaniałych budowlach w Komańczy oraz ciekawej cerkwi w Baligrodzie z 1829 r. Przeczytaj cały artykuł

Góry Leluchowskie

Z lewej widoczne pobliskie szczyty Dubne i Kraczonik, na wprost liczne kulminacje Lubovlańskiej Vrchoviny, a po prawej Pusta Wielka i Jaworzyna Krynicka. W dalszej perspektywie widoczne.

Mniejszości etniczne w Polsce - Łemkowie

Łemkowie należą do tych grup mniejszościowych, których problemy są od roku 1989 szeroko omawiane na forum publicznym. Wynika to przede wszystkim z aktywności i głośnego wyrażania. 

Żurek łemkowski czyli kiesełyca z komperiami

W pierwszej kolejności postanowiłam jednak zrobić łemkowski żurek. Przygotowuje się go podobnie jak tradycyjny, jednak mąkę zastępuje się płatkami owsianymi. Wyszło wspaniale więc dzielę się...

Na żdyńskiej Watrze

Najważniejszym zadaniem tegorocznej Watry było upamiętnienie 60. rocznicy Akcji Wisła. Pod pomnikiem ofiar Akcji Wisła arcybiskup przemysko-nowosądecki Adam w asyście prawosławnych duchownych...

Bieszczadzkie cerkwie / Małgorzata i Mateusz Wagemann // Subiektywnyprzewodnik.pl

Na wyjątkową uwagę zasługują cerkwie łemkowskie w zachodniej części Bieszczadów. Warto tu wspomnieć o wspaniałych budowlach w Komańczy oraz ciekawej cerkwi w Baligrodzie z 1829 r. – murowanej...

Bieszczadzka Kolejka Leśna / Małgorzata i Mateusz Wagemann // Subiektywnyprzewodnik.pl

Będąc w Bieszczadach nie można pominąć przejażdżki Bieszczadzką Kolejką Leśną. Jej historia jest długa i burzliwa, ale przez to bardzo fascynująca. W 1890 roku rozpoczęto budowę wąskotorowej kolejki na trasie...

Z tęsknoty za Florynką / Anna Rydzanicz // Przegląd Prawosławny.- 2009

We Florynce na Łemkowynie 11 lipca 2009 roku arcybiskup Adam, ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej, syn tej ziemi, w asyście biskupa gorlickiego Paisjusza, mnichów z Domu Zakonnego ...

Бортне - міжвіросповідний епізод 1956 року Богдан Гук // Наше слово.- 2006

Бортне – село в Горлицькому повіті на західній Лемківщині, куди 1956 р. та в пізніші роки повернулася частина корінних мешканців-лемків, депортованих у 1947 р. на Західні землі Польщі...

Na Watrze w Ługach / Anna Rydzanicz // Przegląd Prawosławny 2006

Tradycyjnie, w pierwszy piątek i sobotę po święcie apostołów Piotra i Pawła, 14 i 15 lipca, w Ługach, w powiecie strzelecko-drezdeneckim odbyła się XVI Łemkowska Watra. Organizatorem oraz gospodarzem...

Mieszkańcy dawnej Perunki / Anna Rydzanicz // Przegląd Prawosławny.- 2007

Nazwa wsi pochodzi od gromowładnego Peruna. Podobno, jak głosi legenda, w miejscu, gdzie dziś stoi grekokatolicka cerkiew św. św. Kosmy i Damiana, przed przyjęciem chrześcijaństwa, stał jego posąg...

Wypłakana wśród gór / Anna Rydzanicz // Przegląd Prawosławny.- 2009

16 listopada 1926 roku na wiecu w Tylawie koło Dukli parafianie, także z sąsiedniej, będącej filią miejscowej parafii wsi Trzciana, wobec prawosławnego biskupa Abrahama z USA wyrazili chęć powrotu do Cerkwi...

Łemkowska drewniana architektura cerkiewna: w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej
Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat
Łemkowskie cerkwie Лемкiвскы церкви
Opuszczone wsie ziemi gorlickiej
Karpacki świat Bojków i Łemków

Na Łemkowszczyźnie i na ObczyźnieŁemkowskie Radio

Łemkowskie Radio Lem.fm


Naszy Lude
Łemkowie i Łemkowszczyzna
Karpacki świat Bojków i Łemków