Łemkowski Kalendarz Imprez 2019od Jaworek do Komanczy
Łemkowszczyzna od Jaworek do Komańczy
Maly slownik lemkowskiej wsi Bartne
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne
Cerkwie kalendarz 2020
Najpiękniejsze Cerkwie Łemkowskie