Dialekt Łemków: fonetyka i fonologia

Autor: Zdzisław Stieber

Tytuł: Dialekt Łemków: fonetyka i fonologia

Seria: Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa nr 97

Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ilość stron: 112

Rok wydania: 1982

ISBN: 83-040-1011-9

Dialekt Łemków: fonetyka i fonologia
Dialekt Łemków: fonetyka i fonologia