Źrzódła mineralne w Krynicy

Tytuł: Źrzódła mineralne w Krynicy
Czasopismo Gazeta Lwowska
Miejsce wydania: Lwów
 Rok: 1811
 Numer: 1
 Dzień: 2 kwietnia
Strona:  5-7
Język: polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
 Temat: Krynica ;