Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1831

Schematyzm Cerkiewny Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej na rok 1831 zawiera spisy duchownych, dekanatów i parafii Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej.

Tytuł:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae

Premisliensis pro Anno Domini MDCCCXXXI

Miejsce wydania: Premisliae
 Wydawca: Impressum in Typographia Episcopali Rit. Graeci Cath.
 Rok wydania: 1931
 Ilość stron: 228 s.
Język publikacji: Łaciński
Forma: Książka drukowana
 Temat: Łemkowszczyzna ;
Dostęp online: