SCHEMATISMUS UNIVERSI VENERABILIS CLERI DIOECESEOS GRAECO -CATHOLICAE PREMISLIENSIS PRO ANNO DOMINI MDCCCXLIII

Schematyzm Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej na 1843 rok

Tytuł:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae

Premisliensis pro Anno Domini MDCCCXLIII

Miejsce wydania: Premisliae
 Wydawca: Impressum in Typographia Episcopali Rit. Gr. Cath.
 Rok wydania: 1843
 Ilość stron: 210 s.
Język publikacji: łaciński
Forma: książka
 Temat:  
Dostęp online:  
Szematyzm 1843
Schematismus 1843