Wiadomości dyecezyalne.

Dnia 14 maja 1873 umarł w Woli cieklińskiej powiatu jasielskiego dyecezyi przemyskiej pleban obrządku gr. kat. ks. Bazyli Durkot przeżywszy lat 46 z tych w stanie duchownym 21.

Do parafii tego probostwa należy w 4 miejscowościach 800 dusz. Obowiązki pasterskie pełni każdoczesny pleban. Prawo patronatu wykonuje p. Gustaw Kramsta. Główne uposażenie stanowią 21 morgów 342[]0 ról w dobrej glebie 1 mórg 609[]0 łąk, wydających siano słodkie i 31 morgów 19[]0 pastwisk a przytem kilka pomniejszych źródeł. Czysty dochód roczny obliczony jest na 73 zł w. a., a celem uzupełnienia kongruy na 315 zł w. a. dopłaca fundusz religijny rocznie 242 zł. w. a, pokrywając także wszystkie podatki plebańskie z dodatkami.


„Gazeta Lwowska” z dodatkiem urzędowym wychodzi codziennie o 3. godz. popołudniu, z wyjątkiem świąt i niedziel.

Miejsce wydania: Lwów

Dziennik wydawany w latach 1812 - 1939