Pogrzeb ś. p. Sembratowicza // Kuryer Lwowski.- 1898