Przewodnik dla Gości udających się do Krynicy napisał Dr. Franciszek Kmietowicz

Autor:

Franciszek Kmietowicz

Tytuł:

Przewodnik dla Gości udających się do Krynicy napisał Dr. Franciszek Kmietowicz

Miejsce wydania: Kraków
 Wydawca: Nakładem autora ; w Drukarni Józefa Romana Łakocińskiego
 Rok: 1899
 Ilość stron: 64 + Plan Krynicy, 13 ilustracji.
 Oprawa:  
Wymiary:  
Forma: Książka drukowana
Język: polski
 Temat:

Krynica ;


LemkoCytaty

Lemko Cytat:

"Cerkiew gr. kat. we wsi Krynicy**).

**) Cerkiew ta należy do najokazalszych wiejskich cerkwi w całej niemal Galicyi. Zbudowaną została w roku 1872 za staraniem ś. p. ks. gr. kat. Wiktora Żegiestowskiego, prałata i proboszcza krynickiego."

Przewodnik dla Gości udających się do Krynicy napisał Dr. Franciszek Kmietowicz.- 1899, s. 32


Lemko Cytat:

"Pamiątką po Konfederatach barskich, skoro obóz nad Muszynką opuszczali, pozostał obraz Św. Barbary, który się znajduje po dziś dzień w cerkwi w Muszynce, również obraz Św. Jana, który miał służyć dawniej jako zasłona na obraz Św Barbary, a który obecnie opra­wiono jako odrębny obraz.

Na cześć tego obrazu założył ś. p. ksiądz Michał Krynicki, gr. kat. proboszcz w Tyliczu, jeszcze przed 40 laty bractwo w Muszynce ku czci Św. Barbary — bractwo to utrzymuje się po dziś dzień, obecnie zaś liczy 120 członków. Przełożonym tego bractwa jest leśny kameralny, człowiek poważny i sympatyczny.

Superata, któremu ojciec już w podeszłych latach będący, miał opowiadać o Konfederatach."

Źródło: Przewodnik dla Gości udających się do Krynicy napisał Dr. Franciszek Kmietowicz.- 1899, s. 54