Schematismus Universi Venerabilis Cleri Ruthenorum Catholicorum Dioeceseos Premisliensis, Samboriensis et Sanocensis pro Anno Domini 1899

Tytuł:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Ruthenorum Catholicorum

Dioeceseos Premisliensis, Samboriensis et Sanocensis pro Anno Domini 1899

Miejsce wydania: Premisliae
 Wydawca: Typis Nicolai Dżułyński
 Rok: 1899
 Ilość stron: 236
Forma: Książka drukowana
Język: łaciński
 Temat:

Szematyzmy greckokatolickie - XXIX wiek ; 

Schematyzm Diecezji Przemyskiej ;

Schematyzm Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej ;

Schematyzm Diecezji Przemyskiej ;

Spisy osób duchownych - 19 wiek ;

Dekanat Muszyński (Decanatus Muszynensis) s. 96-102

schematismus 1899
Schematyzm Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej na rok 1899