Ziemia Łemkowska przed półwieczem

Tytuł: Ziemia Łemkowska przed półwieczem : zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893 : z 12 rycinami

Autor: Udziela Seweryn

Wydawca: nakładem Towarzystwa Ludoznawczego

Seria: Prace Etnograficzne - Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie

Miejsce wydania: Lwów

Data wydania: 1934

Spis treści 

Przedmowa

Słowo wstępne

1. Siedziby

2. Ludność

3. Odzienie

4. Żywność

5. Gospodarstwo, przemysł, emigracja

6. Zwyczaje, obyczaje, wierzenia

7. Duchowieństwo

8. Szkoły

9. Język

10. Opowiadania

11. Pieśni

12. Zagadki

Zakończenie

 

Spis rycin

1. Plan wsi: Wysowa

2. Plan wsi: Uście Ruskie

3. Chyża na Magórze Małastowskiej

4. Ściana szczytowa chaty w Polanach

5. Ozdoby z desek na szczytach chat

6. Wykrój okienek w szczytach dachów

7. Drzwi do chaty w Polanach

8. Plan chat we Florence

9. Plan chaty w Ropicy Ruskiej, w Małastowie, w Pętnej

10. Plan chaty w Wysowej

11. Plan izby w Polanach

12. Pisanki wielkanocne z Florynki (1) oraz Krasnego w pow. krośnieńskim (2-4)

 

Rysunki 1-2 wykonał J. Mieszczak, rys. 3 E. Kostorkiewicz, rys. 4-12 przerysował K. Dekański

 

Słowa kluczowe:

Łemkowie - Polska ; Łemkowie - kultura ; Łemkowie - etnografia ; Łemkowie - religia ; Łemkowie - język ;

Łemkowie - osadnictwo ; Ziemia Łemkowska ; Wysowa ; Uście Ruskie ; Florynka ; Polany ;

Ziemia Łemkowska przed : zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893: z 12 rycinami
Ziemia Łemkowska przed półwieczem


Słowa kluczowe:

Łemkowie - Polska ; Łemkowie - kultura ; Łemkowie - etnografia ; Łemkowie - religia ; Łemkowie - język ; Łemkowie - osadnictwo ; Ziemia Łemkowska ; Wysowa ; Uście Ruskie ; Florynka ; Polany ;