Etnograficzne granice Łemkowszczyzny

Czasopismo: Ziemia.- 1936 rok

 Tytuł: Etnograficzne granice Łemkowszczyzny
 Czasopismo: Ziemia : Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy
 Rok: 1936
Rocznik: 26
 Numer: nr 10/11
 Strona: 240-254
Język: polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
 Temat: