Ingres administratora apostolskiego dla spraw Łemkowszczyzny

Gazeta Lwowska.- 1936

Tytuł: Ingres administratora apostolskiego dla spraw Łemkowszczyzny
Czasopismo: Gazeta Lwowska
Rok: 1936
Numer: 229
Dzień: 6 października 1936
Strona: 2
Temat: Jakub Medwecki; Administracja Apostolska Łemkowszczyzny;