Ingres administratora apostolskiego dla spraw Łemkowszczyzny

Gazeta Lwowska.- 1936

Tytuł: Ingres administratora apostolskiego dla spraw Łemkowszczyzny
Czasopismo: Gazeta Lwowska
Rok: 1936
Numer: 229
Dzień: 6 października 1936
Strona: 2
Temat: Jakub Medwecki; Administracja Apostolska Łemkowszczyzny;

jakub medwecki administrator apostolski lemkowszczyzny
Ingres administratora apostolskiego dla spraw Łemkowszczyzny // Gazeta Lwowska.- nr 229 z dnia 6 października 1936 roku

Ingres administratora apostolskiego dla spraw Łemkowszczyzny.

Dnia 3 b. m. odbył się w Rymanowie ingres administratora dla spraw Łemkowszczyzny ks. dr. Jakóba Medweckiego. W uroczystym nabożeństwie oprócz biskupa ordynariusza tarnowskiego ks. dr. Franciszka Lisowskiego, brało udział kilkudziesięciu prałatów i księży obrządku rzymsko-kat. i grecko-kat. Władze reprezentował wicewojewoda lwowski mgr. Tadeusz Chmielewski, ponadto obecni byli starostowie: Jasielski - Juliusz Marossanyi, gorlicki - dr. Klimow Romuald, krosniański - Kazimierz Stępień i sanocko Wojciech Bucior. Władze wojskowe reprezentował płk. Csadek.

 Imieniem centralnych organizacyj ruskich ze Lwowa brali udział w uroczystym obrzędzie: Antoni Gułła, senior Instytutu Stauropigialnego, dr. Aleksander Chylak - prezes R. S O., dr Andrzej Kopystiański - prezes zarządu Okr. Czytelni im. m. Kaczkowskiego, Michał Cebryński publicysta, oraz dr. Erest Hnatyszak - prezes łemkowskiego Sojuza z Nowego Sącza.

Organizacje społeczne polskie reprezentował Jan hr. Potocki z Rymanowa. W czasie uroczystej sumy przygrywała orkiestra wojskowa. Objęcie diecezji łemkowskiej przez ks dr. Medwcckiego przyjęte zostało z ogólnym uznaniem ze względu na wysokie walory osobiste i autorytet ks. administratora apostolskiego. To też uroczystość ingresu zgromadziła tłumy wiernych obu obrządków.

Źródło: Ingres administratora apostolskiego dla spraw Łemkowszczyzny // Gazeta Lwowska.- nr 229 z dnia 6 października 1936 roku