Ingres administratora apostolskiego.- Kurjer Warszawski nr 274 z 1936 roku

 Tytuł: Ingres administratora apostolskiego
 Czasopismo: Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne
 Rok: 1936
 Numer: 274
 Dzień: 6 października
 Strona: 6
Język: polski
Typ: informacja prasowa
Temat:  

Ingres administratora apostolskiego.- Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne.- 1936, nr 274 z dnia 6 października:

"+ LWÓW. (Od naszego koresp.).

Ingres administratora apostolskiego, dla Łemkowszczyzny, ks. dr. Medweckiego odbył się w Rymanowie. Na uroczystość przybyli m. in. J. E. ks. biskup Lisowski z Tamowa, wicewojewoda lwowski Chmielowski, starosto­wie z Jasła, Sanoka, Krosna i Gorlic, duchowieństwo obrządku rzymskiego i grecko-katolickiego z okolicy oraz przed­stawiciele organizacyj białoruskich ze Lwowa i Łemkowszczyzny."