Kornuty : Rezerwat na Łemkowszczyźnie

Światowid.- 1936