Ks. dr. J. Medwecki administratorem apostolskim Łemkowszczyzny

Czasopismo: ABC : nowiny codzienne.- 1936 rok

 Tytuł: Ks. dr. J. Medwecki administratorem apostolskim Łemkowszczyzny
 Czasopismo: ABC : nowiny codzienne
 Rok: 1936
 Numer:  154
 Dzień:  27 maja 1936 roku
 Strona:  3
Język: polski
Typ: informacja prasowa
 Temat:  Administracja Apostolska Łemkowszczyzny ; Jakub Medwecki

medwecki administratorem apostolskim lemkowszczyzny
Ks. dr. J. Medwecki administratorem apostolskim Łemkowszczyzny // ABC : nowiny codzienne.- nr 154 z dnia 27 maja 1936 roku

Ks. dr. J. Medwecki administratorem apostolskim Łemkowszczyzny

 

LWÓW, 26. 5. Jak podaje lwowski „Ruskij Gołos", na stanowisko apostolskiego administratora dla Łemkowszczyzny powołała Stolica Apostolska ks. dr. Jakóba Medweckiego, radcę stanisławowskiej kapituły gr.-katolickiej. Wedle opinji pisma, ks. Dr. Medwecki, podobnie, jak jego poprzednik  ś. p. ks. dr. Maściuch odnosi się z całą lojalnością do Polski, stając poza czynnym ruchem "ukraińskim"

Źródło: Ks. dr. J. Medwecki administratorem apostolskim Łemkowszczyzny // ABC : nowiny

codzienne.-  1936 r., nr 154 z dnia 27 maja 1936 roku, s. 3