Łowiectwo ludowe na Łemkowszczyźnie : Myślistwo w dawnej puszczy Karpackiej / Roman Reinfuss

Kurier Literacko-Naukowy.- 1936

Tytuł: Łowiectwo ludowe na Łemkowszczyźnie : Myślistwo w dawnej puszczy Karpackiej
Autor: Roman Reinfuss
Czasopismo: Kuryer Literacko-Naukowy
Rok: 1936
Numer: 1
Dzień: 6 stycznia 1936 roku
Strona: 10
Temat: Łemkowszczyzna ; Uście Ruskie ; Uście Wołoskie ;