Na granicy łemkowsko-bojkowskiej / Adam Fischer

Kurier Literacko-Naukowy.- 1936

Tytuł: Na granicy łemkowsko-bojkowskiej
Autor: Adam Fischer
Czasopismo: Kuryer Literacko-Naukowy
Rok: 1936
Numer: 4
Dzień: 27 stycznia 1936 roku
Strona: 10
Temat: Łemkowie ; Łemkowszczyzna ; Bojkowie ; Badanie granic Górali Ruskich ; Granica Łemków i Bojków ; Różnice w odzieży