Nowy administrator apostolski Łemkowszczyzny

 Tytuł:  
 Czasopismo:  
 Rok: 1936
 Numer:  
 Dzień:  
 Strona:  
Język: polski
Typ: informacja prasowa
 Temat: