Nowy administrator apostolski Łemkowszczyzny

 Tytuł:  Nowy administrator apostolski Łemkowszczyzny
 Czasopismo:  Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie : dwutygodnik kapłański
 Rok: 1936
 Numer:  nr 13-14
 Dzień:  10-25 lipca
 Strona:  s. 207
Język: polski
Typ: informacja prasowa
 Temat:  a

nowy administrator lemkowszczyzny
Nowy administrator apostolski Łemkowszczyzny // Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie : dwutygodnik kapłański.- 1936 r.

Nowy administrator apostolski Łemkowszczyzny

Dekretem św. Kongregacji Kościoła Wschodniego administratorem apostolskim wiernych obrządku greko-katolickiego na Łemkowszczyźnie mianowany został ks. prałat dr. Jakób Medwecki, archidiakon kapituły katedralnej stanisławowskiej obrządku greko-kat.

 Ks. prałat dr. Jakób Medwecki urodził się w r. 1880, święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1905, godność kanonika gremjalnego w r. 1925. Od r. 1910 był profesorem biskupiego liceum teologicznego św. Jana Chryzostoma w Stanisławowie.

Źródło: Nowy administrator apostolski Łemkowszczyzny // Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie : dwutygodnik kapłański.- nr 13-14 z dnia 10-25 lipca 1936 r., s. 207