Nowy pasterz Łemkowszczyzny

Oriens. Dwumiesięcznik poświęcony sprawom religijnym wschodu.- 1936