O Gorlicach i pow. gorlickim

Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne.- 1936 rok.