O stanowisko administratora na Łemkowszczyźnie

Kurjer Warszawski : wydanie poranne.- 1936