O stanowisko administratora na Łemkowszczyźnie

Kurjer Warszawski : wydanie poranne.- 1936

 Tytuł:  O stanowisko administratora na Łemkowszczyźnie
 Czasopismo:  Kurjer Warszawski : wydanie poranne
 Rok:  1936
 Numer:  79
 Dzień:  20 marca 1936
 Strona:  6
Język:  polski
Typ:  informacja prasowa
Temat:  Administracja Apostolska Łemkowszczyzny ; Bazyli Maściuch ; Łemkowie

o stanowisko administratora na lemkowszczyznie
O stanowisko administratora na Łemkowszczyźnie // Kurjer Warszawski.- nr 79 z dnia 20 marca 1936

O stanowisko administratora na Łemkowszczyźnie.

W dzisiejszem „Dile" ukazał się artykuł z żądaniem zniesienia stanowiska administratora apostolskiego, utworzonego przed dwoma laty dla Łemków, a obecnie osieroconego przez śmierć ks. biskupa Maściucha. Autor artykułu twierdzi, że dawniejsze polityczne polskie powody już nie istnieją, a kościelne okazały się nieistotne, albowiem nie zmniejszyły prawosławia wśród Łemków.

Źródło: O stanowisko administratora na Łemkowszczyźnie // Kurjer Warszawski : wydanie poranne.- nr 79 z dnia 20 marca 1936 roku, s. 6