Oberwanie się chmury nad środkową Łemkowszczyzną

Lech.Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów.- 1936 rok.