Pogórze i Pogórzanie : Stroje ludowe na pograniczu polsko-łemkowskim / Adam Wójcik

Kurier Literacko-Naukowy : dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego.- 1936 rok.