Rezygnacja administratora apostolskiego

Kurjer Warszawski : wydanie poranne.- 1936 rok.