Turystyka na Łemkowszczyźnie

Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne.- 1936 rok.