Tymczasowy administrator

Kurjer Warszawski.- 1936 rok.

   Tytuł:  

 Tymczasowy administrator

Czasopismo:

 Kurjer Warszawski
Rok:  1936
Numer:  88
Dzień:  29 marca 1936 roku
Strona:  31
Temat: