Tymczasowy administrator

Kurjer Warszawski.- 1936 rok.