Tymczasowy kierownik Administracji Apostolskiej dla Łemkowszczyzny

Informacja prasowa w czasopiśmie: Gazeta Lwowska.- 1936 rok

 Tytuł:  Tymczasowy kierownik Administracji apostolskiej dla Łemkowszczyzny
 Czasopismo:  Gazeta Lwowska
 Rok:  1936
 Numer:  73
 Dzień:  28 marca
 Strona:  2
Język:  polski
Typ:  Informacja prasowa
 Temat: