W góry, w góry! "Zjazd górski" w Sanoku

Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne.- 1936 rok.