W sprawie granicy łemkowsko-bojkowskiej / Roman Reinfuss

Kurier Literacko-Naukowy.- 1936 rok.

   Tytuł:  

 W sprawie granicy łemkowsko-bojkowskiej

Autor:

 Roman Reinfuss

Czasopismo:

 Kurier Literacko-Naukowy nr 7, dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego nr 48
Rok:  1936
Numer:  7
Dzień:  17 lutego 1936 roku
Strona:  XIV-XV (110-111)
Temat: