Wschodnia granica Łemkowszczyzny / Roman Reinfuss

Kurier Literacko-Naukowy.- 1936 rok.