Wschodnia granica Łemkowszczyzny / Roman Reinfuss

Kurier Literacko-Naukowy.- 1936 rok.

   Tytuł:  

 Wschodnia granica Łemkowszczyzny

Autor: 

 Roman Reinfuss

Czasopismo:

 Kurier Literacko-Naukowy nr 28, dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego nr 193
Rok:  1936
Numer:  28
Dzień:  13 lipca 1936 roku
Strona:  IX-X (447-448)
Temat: