Zakaz śpiewania politycznych pieśni w cerkwi

Artykuł w czasopiśmie: Greko - Polak : czasopismo miesięczne dla greko-katolików Polaków.- 1936

 Tytuł:  Zakaz śpiewania politycznych pieśni w cerkwi
 Czasopismo:  Greko - Polak : czasopismo miesięczne dla greko-katolików Polaków (dawniej Greko-Katolik)
 Rok:  1936
 Numer:  2
 Strona:  3
Język:  polski
Typ:  informacja prasowa
 Temat: