Zgon Administratora Apostolskiego dla Łemkowszczyzny

Czasopismo: Kurjer Warszawski : wydanie poranne.- 1936 rok.

   Tytuł:  

 Zgon Administratora Apostolskiego dla Łemkowszczyzny

Czasopismo:

 Kurjer Warszawski : wydanie poranne
Rok:  1936
Numer:  72
Dzień:  13 marca 1936 roku
Strona:  6
Temat:  Bazyli Maściuch ; Administrator Apostolski Łemkowszczyzny : Rymanów ; 

zgon administratora lemkowszczyzny kurjer
Zgon Administratora Apostolskiego dla Łemkowszczyzny.- Kurjer Warszawski : wydanie poranne.- 1936

+ RYMANÓW.

Zgon Administratora Apostolskiego dla Łemkowszczyzny. W środę zmarł na udar serca ś. p . ks. dr. Bazyli Maśćiuch, Administrator Apostolski dla Łemkowszczyzny, w wieku 63 lat. Ś. p. ks. Maściuch był mianowany w r. 1934 przez Stolicę Świętą administratorom apostolskim nowoutworzonej diecezji dla Łemkowszczyzny i był pierwszym organizatorem jej ustroju i życia kościelnego.

Źródło: Zgon Administratora Apostolskiego dla Łemkowszczyzny.- Kurjer Warszawski : wydanie poranne.- 1936, nr 72 z dnia 13 marca, s. 6