Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego

Autor: Rymut Kazimierz

Tytuł: Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego / Kazimierz Rymut

Wydawca:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Komitet Językoznawstwa

Seria: Prace Onomastyczne nr 23

Rok wydania: 1975

Miejsce wydania: Wrocław

Nakład: 500 egzemplarzy

Ilość stron: 93

"Dawny powiat biecki rozciągnięty był między Białą, a Wisłoką i Jasiołką. Szczegółowy przebieg granic powiatu bieckiego z początki wieku XVII, zgodny w swych głównych zarysach z granicami z XVI i XVIII przedstawia się następująco: południową granicę powiatu od. Zyndranowej aż po Wysową słanowiła granica państwowa oparta o Karpaty. Dalej na północ granica obejmowała wsie należące do ziemi bieckiej: Wysowa, Ropki, Uście Gorlickie, Klimkówka, Ropa, Stróże, Chodorowa, Wojnarowa, Lipniczka, Falkowa, Pławna, Ciężkowice, Kipszna, Siemiechów, Lichwin; następnie granica skręcała na wschód pozostawiając po stronie południowej wsie należące do powiatu bieckiego: Siedliska, Dąbrówka Tuchowska, Burzyn, Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice, Joniny, Kowalowa, Jodłowa, Błażkowa, dochodząc do Wisłoki. Dalej na południe do powiatu bieckiego należały wsie wzdłuż Wisłoki i Jasiołki, Kłodawa, Ujazd, Wróblowa, Bryły, Gorajowice, Brzyszczki, Roztoki. Od Roztok aż po Tylawę granica biegła wzdłuż Jasiołki. Koło Tylawy odchodziła ona od Jasiołki i obejmując Tylawę, a następnie Zyndranowa dochodziła na południu, do granicy państwowej. Do ziemi bieckiej należało także miasteczko Jaśliska, które chociaż znajdowało się już w ziemi sanockiej, pod względem administracyjnym związane było z Bieczem. Powiat biecki w granicach wyżej opisanych obejmował powierzchnię 2299 km² Obecnie teren ten leży w powiatach krośnieńskim jasielskim, gorlickim, tarnowskim i sądeckim" (fragment wstępu "Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego")

Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego
Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego