Dialekt Łemków: fonetyka i fonologia

Dialekt Łemków : fonetyka i fonologia / Stieber Zdzisław
Dialekt Łemków : fonetyka i fonologia / Stieber Zdzisław

Autor: Zdzisław Stieber

Tytuł: Dialekt Łemków: fonetyka i fonologia

Seria: Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa nr 97
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Miejsce wydania: Wrocław
Data wydania: 1982

ISBN: 8304010119

"Badania terenowe nad gwarami „Łemków” prowadziłem głównie w latach 1934 i 1935; jedną wycieczkę zrobiłem jeszcze w r. 1936. Głównym celem tych prac było zebranie obfitego materiału dotyczącego gwar ukraińskich na zachód od rzeki Solinki (dopływ Sanu) po polskiej stronie Karpat. Po stronie słowackiej ograniczyłem się do prac mniej szczegółowych, których celem było tylko ogólne zdanie sobie sprawy ze stosunku gwar „Łemków” w Polsce do mowy ich południowych sąsiadów.

Zasadniczy kwestionariusz, opracowany na podstawie dotychczasowej literatury (głównie prac Werehratskiego), i nieco zmieniony w ciągu badań w miarę nabywania nowych doświadczeń, składał się z 360 do 400 pytań" 


Dialekt Łemków : fonetyka i fonologia - spis treści
Dialekt Łemków : fonetyka i fonologia / Stieber Zdzisław