Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1681

Autor: Marian Bendza

Tytuł: Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1681: 

studium historyczno-kanoniczne

Wydawnictwo: Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 1982

Ilość stron: 267