Ikony : W kręgu wpływów kultury bizantyjskiej w Karpatach

Autor:

Andrzej Wielocha

Tytuł:

Ikony : W kręgu wpływów kultury bizantyjskiej w Karpatach.

Miejsce wydania:

Warszawa

 Wydawca: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
 Rok wydania: 1983
 Ilość stron: 86 s.
Oprawa: Miękka
Wymiary: 14,0 x 20,0 cm
ISBN:  
EAN:  
Bibliografia: s. 86
Język: polski
Forma: książka
 Temat: Historia i geneza ikony ; Ikona karpacka ; Karpaty ; Łemkowszczyzna

Spis treści

  I. Historia i geneza ikony

 II. Podstawy teologiczne, filozoficzne i estetyczne sztuki ikonograficznej

III. Kanon, technika i warsztat malarski

IV. Ikona karpacka

Tło historyczne

Charakterystyka ikon karpackich z terenu północno - wschodniego Podkarpacia

 V. Tematy ikonograficzne

Chrystus Pantokrator

Deesis

Chrystus Wielki Archirej - Kapłan Król

Mandylion

Trójca Święta

Matka Boża z Dzieciątkiem - Hodigitria

Matka Boża z Dzieciątkiem - Eleusa

Matka Boża Orantka

Archanioł Michał

Święty Mikołaj

Święta Paraskewa

Święty Jerzy

Zaśnięcie Matki Bożej

Ukrzyżowanie

Welon Matki Bożej - Pokrow

Sąd Ostateczny

VI. Ikonostas

Schemat kompozycyjny ikonostasu

Alfabet cerkiewno-słowiański i polski

Przykłady abrewiacji

Bibliografia