Maziarska wieś Łosie

Tytuł: Maziarska wieś Łosie / Maria Brylak-Załuska

Autor: Brylak-Załuska Maria

Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Data wydania: 1983

ISBN: 9788304016354

SPIS TREŚCI
Wstęp
I. Ogólne wiadomości o wsi i dzieje historyczne Łosia
II. Geneza i rozwój historyczny maziarstwa
III. Zagadnienia dotyczące technologii i produkcji
1. Produkcja mazi drzewnej
2. Przeróbka surowców mineralnych
IV. Handel
1. Ludzie zajmujący się handlem
2. Przedmiot handlu oraz miejsce zaopatrywania się w towar
3. Środki transportu
4. Czas trwania wędrówki i związany z nią folklor
5. Szlaki handlowe
6. Odbiorcy
7. Organizacja handlu
8. Formy zapłaty i zagadnienia ekonomiki handlu
V. Przemiany kulturowe wsi Łosie
1. Przemiany kulturowe pod wpływem kontaktów zewnętrznych
2. Przemiany kulturowe pod wpływem korzystnej sytuacji materialne maziarzy
3. Przemiany kulturowe pod wpływem długotrwałej nieobecności maziarzy we wsi...
VI. Opinie o wsi Łosie
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Maziarska wieś Łosie
Maziarska wieś Łosie Maria Brylak-Załuska