Jakubik / Tymoteusz Garbera

Autor:  Tymoteusz Garbera
Tytuł:  Jakubik
Czasopismo:  Magury 85
Rok:  1985
Strony:  66-71
Język publikacji:  polski
Forma: artykuł
Temat: Łemkowszczyzna ; Beskid Sądecki ; Mochnaczka ; Jakubik ;