Łemkowska drewniana architektura cerkiewna: w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej

Tytuł: Łemkowska drewniana architektura cerkiewna: w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej

Autor: Ryszard Brykowski

Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Miejsce wydania: Wrocław

Rok wydania: 1986

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 195

Liczba zdjęć: 157

Format: 18 x 21 cm

ISBN: 8304019892


Spis treści

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ PIERWSZY.

 Łemkowie: nazwa, zasięg terytorialny, pochodzenie. Architektura cerkiewna: jedność w różnorodności, kręgi kulturowe drewnianej architektury cerkiewnej

ROZDZIAŁ DRUGI.

 Omówienie stanu badań

ROZDZIAŁ TRZECI.

 Usytuowanie w krajobrazie. Budulec. Konstrukcja. Kopuły i dachy. Wieże dzwonnice i zachaty. Zakrystie i kaplice. Kruchty. Izbice i hełmy wież oraz wieżyczki pseudosygnaturkowe. Gont i szalunek deskowy. Zdobnictwo. Krzyże żelazne

ROZDZIAŁ CZWARTY.

 Wprowadzenie. Typy i warianty architektoniczne: typ północno-zachodni. typ południowy, typ poludniowo-wschodni, typ północno-wschodni, typ północny-schyłkowy. Cerkwie 2. polowy XIX i pierwszego czterdziestolecia XX wieku. Niektóre cerkwie spore obszaru krakowskiego osadnictwa: Krasne, Szlachtowa, Dubne, Leluchów, Sieniawa. Podsumowanie.

ROZDZIAŁ PIĄTY.

 Dotychczasowe badania nad genezą cerkwi łemkowskich. Układy dwu- i trójdzielne. Bryty cerkwi łemkowskich i bojkowskich. Wieża-dzwonnica. Przekazy ikonografiom. Geneza typów północno-wschodniego i północnego, schyłkowego oraz łemkowskie cerkwie murowane. Latynizacja. Fundatorzy i budowniczowie. Uwagi końcowe.

ROZDZIAŁ SZÓSTY.

 Wprowadzenie. Zewnętrzne malowanie cerkwi w Bartnem. Przegląd malowanych cerkwi w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej. Rozważania nad niektórymi aspektami zewnętrznego malowania. Datowanie malowideł. Zewnętrzne malowanie w kręgu kultury bizantyńsko-bałkańskiej. Uwagi końcowe.

Posłowie

Katalog drewnianych cerkwi łemkowskich

Aneks

Chronologiczny wykaz znanych drewnianych cerkwi łemkowskich

Wybór literatury

Wooden Orthodox Church Architecture of the Lemkov People in Poland, Slovakia and Carpathian Russia. Summary

Spis rysunków

Spis ilustracji

OCR LEMKO.PL

Spis rysunków

Spis ilustracji: