Śladami Łemków / Roman Reinfuss

Śladami Łemków / Roman Reinfuss
Na okładce Łemko z Gorlickiego wg fotografii wykonanej w zakładzie Fotograficznym Maliszewskiego (Kraków, Mały Rynek 430) w 1860 r. - rept., R. Reinfuss

Autor: Roman Reinfuss

Tytuł: Śladami Łemków

Wydawca: Wydawnictwo PTTK "Kraj"

Rok wydania: 1990

Miejsce wydania: Warszawa

Wydanie: I

Ilość stron: 148

Oprawa: miękka

Wymiary: 20,0 x 14,5 cm

Forma: książka drukowana

ISBN: 83-7005-238-X


Książkę możesz kupić TUTAJ

Spis treści:

Wstęp

Szlakiem wielkiej wędrówki

"W seli i w chyży"

"Sztoby z hołodu ne wmerty"

Na co dzień i od święta

Od "Rizdwa do "Rizdwa"

"Drużba ja se drużba, tiażka moja służba"

W cerkwi i obok

Literatura bez pióra

Igłą i młotem

Z odległości i z bliskiej przeszłości

Literatura wybrana

Spis ilustracji

Streszczenie w języku angielskim


Dziś nie ma już, ani w Polsce, ani w całej Europie, zakątka gdzie by tradycyjna kultura ludowa utrzymała się w swym pełnym, niezmienionym kontekście. Wszędzie zaszły większe lub mniejsze zmiany i ubytki, a to co jeszcze można oglądać „na żywo", są to jedynie zachowane ślady tego, co zostało bez-powrotnie zmiecione przez walec współczesnej cywilizacji. Zmiany, jakie zaszły na Łemkowszczyźnie mają jednak inny charakter. Nie były one wynikiem płynnego ustępowania dnia wczorajszego przed dzisiejszym, ale jednorazowego totalnego wstrząsu, który przerwał naturalny łańcuch przemian i zniszczył dorobek kulturalny Łemków w sposób dogłębny. Wędrując ścieżkami Beskidu Niskiego, czy sąsiadującego z nim od zachodu Beskidu Krynickiego znajdujemy bardzo niewiele śladów łemkowskiej przeszłości. Czasem zdarzy się wspaniała w swym kształcie cerkiewka, osierocona chałupa, czasem kapliczka bez świątka i obrazu, albo zarośnięty cmentarz z kamiennymi krzyżami. Nawet krajobraz nie jest ten sam co dawniej, bo las zawładnął polami i ścieżki grzbietowe zamieniły się w mroczne tunele. Zmienili się również sami Łemkowie, dawni mieszkańcy tej ziemi, którzy w czasie długiego pobytu wśród obcych, w dziedzinie kultury zatracili wiele ze swego tradycyjnego stanu posiadania. (fragment wstępu "Śladami Łemków" / Roman Reinfuss)