Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921

Autor:

 Bogdan Horbal

Tytuł:

 Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921

Miejsce wydania:

 Wrocław

 Wydawca:  Arboretum
 Rok wydania:  1997
 Ilość stron:  188
Oprawa:  miękka
Wymiary:  14,5 x 20,5 cm
ISBN:  83-86308-22-2
EAN:  
Język publikacji:  
Forma:  książka
 Temat:  
Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921
Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921

  Wydarzenia lat 1918-21 na Łemkowszczyźnie znane są każdemu Łemkowi choćby tylko w ogólnych zarysach - natomiast niemalże zupełnie nie są znane Polakom. Na jedną z przyczyn takiego samego stanu rzeczy wskazuje Paul Robert Magocsi (ur. 1945) pisząc: „(...) Choć przetrwała stosunkowo długo, w porównaniu z innymi efemerycznymi „państwami" powstałymi po Pierwszej Wojnie światowej, Republika Łemkowska nigdy nie była przedmiotem poważnej pracy naukowej, a co z tego wynika, cała wiedza istniejąca na jej temat pochodzi z kilku drobnych opublikowanych i nieopublikowanych artykułów. (fragment wstępu)


Spis treści:

Kilka uwag na temat źródeł i celu pracy   

Wstęp

Nazewnictwo

Łemkowie. Nazwa, zasięg występowania i populacja 

Łemkowie - pochodzenie  

Łemkowie - sposób życia

Łemkowie - kultura i język

Rusofilstwo na Łemkowszczyźnie przed Pierwszą Wojną Światową

Ruch ukraiński

Rusofilstwo na Łernkowszczyźnie

Działalność polityczna Łemków przed Pierwszą Wojną Światową

Pierwsza Wojna Światowa  

Ruch rusofilski Listopad 1918 - czerwiec 1919

Ruch rusofilski Lipiec 1919- grudzień 1920

Ruch rusofilski styczeń - czerwiec 1921   

Ruch ukraiński

Łemkowszczyzna zachodnia i środkowa

Łemkowszczyzna wschodnia   

Kilka słów komentarza

Resume

Bibliografia

Skorowidz toponimów

Skorowidz osób