Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921

Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921
Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921

Autor: Bogdan Horbal

Tytuł: Działalność polityczna Łemków na

Łemkowszczyźnie 1918-1921

Wydawca: Arboretum

Rok wydania: 1997

Miejsce wydania: Wrocław

Ilość stron: 188

Forma: książka drukowana

Oprawa: miękka

Wymiary: 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 83-86308-22-2

Wydarzenia lat 1918-21 na Łemkowszczyźnie znane są każdemu Łemkowi choćby tylko w ogólnych zarysach - natomiast niemalże zupełnie nie są znane Polakom. Na jedną z przyczyn takiego samego stanu rzeczy wskazuje Paul Robert Magocsi (ur. 1945) pisząc: „(...) Choć przetrwała stosunkowo długo, w porównaniu z innymi efemerycznymi „państwami" powstałymi po Pierwszej Wojnie światowej, Republika Łemkowska nigdy nie była przedmiotem poważnej pracy naukowej, a co z tego wynika, cała wiedza istniejąca na jej temat pochodzi z kilku drobnych opublikowanych i nieopublikowanych artykułów. (fragment wstępu)


Spis treści:

Kilka uwag na temat źródeł i celu pracy   

Wstęp

Nazewnictwo

Łemkowie. Nazwa, zasięg występowania i populacja 

Łemkowie - pochodzenie  

Łemkowie - sposób życia

Łemkowie - kultura i język

Rusofilstwo na Łemkowszczyźnie przed Pierwszą Wojną Światową

Ruch ukraiński

Rusofilstwo na Łernkowszczyźnie

Działalność polityczna Łemków przed Pierwszą Wojną Światową

Pierwsza Wojna Światowa  

Ruch rusofilski Listopad 1918 - czerwiec 1919

Ruch rusofilski Lipiec 1919- grudzień 1920

Ruch rusofilski styczeń - czerwiec 1921   

Ruch ukraiński

Łemkowszczyzna zachodnia i środkowa

Łemkowszczyzna wschodnia   

Kilka słów komentarza

Resume

Bibliografia

Skorowidz toponimów

Skorowidz osób