Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa

Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa
Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa

Autor: red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Andrzej Ksenicz, Jerzy Starzyński

Tytuł: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa

Wydawca: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"

Rok wydania: 2007

Miejsce wydania: Legnica - Zielona Góra

Numer wydania: I

Ilość stron: 531

Oprawa:

Forma: Książka drukowana

Wymiary: 24 cm

ISBN: 9788391667316

EAN: 9788391667316Spis treści

 

Ідентичність українців Республіки Польща - Mykoła Bałahutrak (Микола Балагутрак)

Strategie narodowotwórcze Ślązaków i Rusinów - Magdalena Dembińska

Problemy tożsamości narodowej Łemków - Bohdan Halczak

Literatura jako forma zachowania odrębności grupowej i etnicznej Łemków - Andrzej Ksenicz

Kwestia Bojków, Hucułów, Łemków, Rusinów wobec problemu jedności narodu ukraińskiego - Jurij Makar

Fenomen tożsamości Łemków – uwarunkowania historyczne (do 1945 r.) - Jarosław Moklak 

Tożsamość kulturowa a etniczna. Łemkowie w zachodniej Polsce i na Ukrainie - Mirosław Pecuch

K problematike etnogenézy ukrajinskej menšiny na Slovensku - Miroslav Sopoliga

Rusińska karta w Karpatach. Z zagadnień tajnych działań polskiej dyplomacji i wywiadu na Rusi Podkarpackiej i wschodniej Słowacji, przed wybuchem II wojny światowej - Dariusz Dąbrowski

Powojenne wysiedlenia Łemków polskich w latach 1944–1950 - Roman Drozd

Łemkowie wobec przemian politycznych 1956 roku w Polsce - Stefan Dudra

Obecność Łemków na tamach tygodnika „Polityka” w latach 1998–2007 - Anna Działowska

Березка і Воля Матіяшова – історія та сучасність - Jarosław Hryckowian (Ярослав Грицковян)

Rusíni na Slovensku v podmienkach transformácie a integrácie - Stanislav Konečný

Mieczysław Boczniewicz – działacz łemkowski z Przemkowa - Małgorzata Krzysztofik

System rusińskich szkół niedzielnych na Zakarpaciu – teraźniejszość i perspektywy rozwojowe - Magdalena Lachowicz

Польське бачення „Українського питання” в Канаді під час Другої світової війни - Witalij Makar (Віталій Макар)

„W polityce nie ma żadnych sentymentów”. Problemy mniejszości narodowych i religijnych w przededniu i początkowym okresie drugiej wojny światowej; - Andrzej Małkiewicz

Problem łemkowski w polityce władz PRL - Eugeniusz Mironowicz

Lemkovia, presidleni z Rumunska do Čiech a na Moravu - Alexander Mušinka

Bojkovia, presidleni z Rumunska do západných Čiech. Dejiny a súčasný stav - Mykola Mušinka

Kwestia łemkowska w działalności Służby Bezpieczeństwa - Jarosław Syrnyk

Michał Kowalski (1924–1999) – działacz łemkowski z Gorzowa Wlkp. - Lidia Świątkowska

Lemkovski utečenci na Slovensku (1945–1946) - Michal Šmigel’

Utečenci z Haliče a Lemkoviny na Slovensku v roku 1944 - Michal Šmigel’, Pavol Martuliak

Gréckokatolícký kňaz Nikolaj Beskid a názor rusínskej politickej reprezentácie na pôvod a postavenie Rusínov v medzivojnovom Československu - Peter Švorc

Kościół greckokatolicki a tożsamość regionalna Rusinów/Ukraińców na Zakarpaciu - Tomasz Szyszlak

Szanse awansu zawodowego kobiet ze środowisk mniejszości narodowych na przykładzie Stefanii Jawornickiej - Grażyna Wyder

Осмислення нумінозного досвіду в поезії Богдана-Ігоря Антонича - Irena Betko (Ірина Бетко)

Звичаї і обряди в народному будівництві житла бойківсько-лемківського пограниччя у XX ст.  - Tatiana Fajnyk (Тетяна Файник)

Специфіка родильної обрядовості лемків у всеукраїнському контексті - Stefania Hwozdewycz (Стефанія Гвоздевич)

Мовно-культурний образ дому у творах лемківських авторів другої половини XX ст.) - Natalija Kostyak (Наталія Костяк)

Писемні пам’ятки ХVІ–ХVІІ ст. із Лемківщини в історії української мови) - Olha Krowyćka (Ольга Кровицька)

Ewelina Lesisz – Specyfika dziewiętnastowiecznych badań etnograficznych nad kulturą huculską

Вивчення Бойківщини в Науковому Товаристві ім. Шевченка - Oksana Sapelak (Сапеляк Оксана)

Funkcje muzyki w tradycyjnym weselu łemkowskim - Bogumiła Tarasiewicz

Obraz Kościoła greckokatolickiego na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 1980–1990 - Sylwester Woźniak

Фестивалі народної творчості як спосіб репрезентації етнолокальної ідентичності українців, депортованих у 1944–1947 рр. з Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя. Halina Wynohradska (Галина Виноградська)