„Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan" najlepsza w Małopolsce


Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan najlepsza w Małopolsce / Kurier Gorlicki.- nr 8(165), 2007r.

Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan najlepsza w Małopolsce