Łemkowie. Proces rozwoju świadomości etnicznej narodu rusnackiego do 1947 r.

Autor: Teodor Więcek

Tytuł: Łemkowie

Podtytuł: Proces rozwoju świadomości  

etnicznej narodu rusnackiego do 1947 r.

Wydawca: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza

Rok wydania: 2009

Ilość stron: 86

Oprawa: miękka

Format: 20,5 x 14,5 cm

ISBN: 9788361084693

EAN: 

Łemkowie, książka autorstwa Teodora Więcka pokazuje proces kształtowania się świadomości narodowej i etnicznej Rusinów, zamieszkujących do 1947 roku powiat gorlicki na Podkarpaciu. Niezwykle cennym zapisem wydarzeń, które rozgrywały sie na tym terenie jest pamiętnik ks. greckokatolickiego, Jarosława Bohatinka, proboszcza zbarewia, stanowiący integralną część książki. W 1944 roku, po ucieczce z kresów, przebywał na Łemkowszczyznie, aż do wysiedleń Łemków w lipcu 1945 roku. Potem wrócił na Ukrainę, a swoje przeżycia spisał w formie pamiętnika. Ks. Bohatinek nie ukrywa swoich sympatii i związków z UPA. Jest to więc spojrzenie na problemy polsko-ukraińskie z punktu widzenia nacjonalisty ukraińskiego. Książka jest istotnym przyczynkiem do poznania burzliwej historii Łemkowszczyzny.