Dola Łemka / Michał Oleśniewicz

Autor: Michał Oleśniewicz

Tytuł: Dola Łemka

Wydawca: Łemkowski Zespół Pieśni i tańca "Kyczera"

Rok wydania: 2009

Miejsce wydania: Legnica

Numer wydania: 2 poprawione

Ilość stron: 132

Forma: Książka drukowana

Wymiary: 23 cm

ISBN: 978-83-916673-2-3

EAN: 9788391667323 

Michał Oleśniewicz to postać. niezwykła. Łemko z duszą romantyka, poeta, muzyk, podróżnik, filozof, przy tym osoba głęboko wierząca, dostrzegająca w otaczającym go świecie wszechobecnego Boga. „Dola Lemka” to opowieść o dawnej Łemkowszczyźnie, tragedii przesiedlenia, powojennych losach Łemków. To synteza osobistych przeżyć, doświadczeń i refleksji autora, ale również ciąg bolesnych pytań o przyczyny dziejowej niesprawiedliwości. Pytań, które niestety wciąż pozostają bez odpowiedzi.


O książce:

Od Autora

Przeżyłem wiele lat i sporo zmian w życiu. Czas zaciera wspomnienia z przeszłości. odchodzą świadkowie dawnych zdarzeń i zabierają je ze sobą do wieczności. Pamiętam słowa mojego sąsiada z Beresta Maksyma Masleja, kreślone z Ameryki: - Michał pisz o nas, bo ty jesteś ostatnim z pokolenia, które jeszcze pamięta dawne czasy. Jeżeli nie napiszesz, zabierzesz wspomnienia do grobu - nie będziesz zasługiwał na miano potomka naszych przodków. Długo zastanawiałem się nad tym, czy warto pisać. Czy potrafię należycie przelać myśli na papier, gdyż nie mam odpowiedniego wykształcenia i przygotowania. Ale przysłowie mówi: „nie święci lepią garnki" i wziąłem się do tego, trudnego dla mnie, zadania. Pisałem o tym, co osobiście przeżyłem, widziałem lub usłyszałem, zarówno w rodzinnej wsi, jak i na cudzej ziemi. Opisałem też swoje podróże do Ameryki i na Ukrainę, spotkania i rozmowy z interesującymi ludźmi i wszystko, co wzbogaciło moją wiedzę o ludziach i świecie. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje wspomnienia będą różnie przyjmowane i różnie oceniane przez różnych ludzi, bo każdy ma prawo do swojego punktu widzenia. ja starałem się wyłuskać fakty z pamięci i w miarę swoich możliwości, obiektywnie - opisać. Za niedociągnięcia proszę o wybaczenie.

Spis treści:

Od wydawcy

Od autora

O mojej rodzinnej wsi Berest

Położenie i krótka historia wsi

Społeczność dawnego Beresta

Roczny cykl prac polowych i zajęć na wsi

Święta

Uroczystości i ceremonie rodzinne

O moim rodzie

Moje dzieciństwo

Na „Jaworynkach"

Okupacja niemiecka

Po „wyzwoleniu"

Akcja Wisła"

Na „czużyni"

Życie rodzinne

Muzykowanie

Moje podróże

Pierwszy wyjazd do USA

Wyjazd na Ukrainę

Drugi wyjazd do USA

Zamiast zakończenia

Aneks

Legendy i opowiadania

Wierzenia i gusła

Zabawy na „weczirkach"

Ilustracje 


Berest - książki, artykuły, wspomnienia