Na szlakach Łemkowszczyzny

Na szlakach Łemkowszczyzny
Na szlakach Łemkowszczyzny

Autor: Krystyna Pieradzka

Tytuł: Na szlakach Łemkowszczyzny

Wydawca: Ruthenus

Wydanie: reprint wydania z 1939 roku

Rok wydania: 2012

Ilość stron: 232

Oprawa: miękka

Format: 16,5 x 23,5 cm

ISBN: 978-83-7530-177-9

EAN: 9788375301779


Na szlakach Łemkowszczyzny

Krystyna Pieradzka

Książka Krystyny Pieradzkiej jest rzadkością. Większą część nakładu zniszczyli Niemcy podczas okupacji. Po dziś dzień jest to jedyny, napisany po polsku zarys historii Łemkowszczyzny. Warto podkreślić, że jest to dzieło młodej doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarazem harcerki zakochanej w tej ziemi. Wielu zawartych w nim informacji trzeba by dziś żmudnie szukać w trudno dostępnych publikacjach, inne - jak np. te o komasacjach - mają walor źródłowy i dziś są niezastąpione. Przedstawiony w książce obraz dziejów Łemkowszczyzny nie uległ dezaktualizacji. Autorka prezentuje polskie, patriotyczne podejście do dziejów Łemkowszczyzny, kładzie więc nacisk na polskie ich elementy, minimalizując ruskie. Czyni to jednak w sposób wyważony i nie przekracza granic, których naukowcom przekraczać nie wolno. Nie sposób zarzucić jej szowinizmu ani fałszowania historii, choć niechęć do Ukraińców spod znaku OUN jest w książce nader czytelna. Reprint z 1939 roku.